Top team color sử dụng nhiều tại server Việt Nam

1. Team color bạc
3,327,431 Sử dụng (22.48 %)
1,434,312 Thắng - 581,879 Hoà - 1,311,240 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 43.11%
2. Team color vàng
1,595,078 Sử dụng (10.77 %)
700,226 Thắng - 299,645 Hoà - 595,207 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 43.9%
3. Team color đồng
1,509,163 Sử dụng (10.19 %)
640,183 Thắng - 256,073 Hoà - 612,907 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.42%
4. Real Madrid
1,295,295 Sử dụng (8.75 %)
552,892 Thắng - 222,753 Hoà - 519,650 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.68%
5. Manchester United
559,540 Sử dụng (3.78 %)
239,164 Thắng - 98,605 Hoà - 221,771 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.74%
6. Chelsea
535,366 Sử dụng (3.62 %)
231,461 Thắng - 94,564 Hoà - 209,341 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 43.23%
7. Milan
450,918 Sử dụng (3.05 %)
194,953 Thắng - 78,616 Hoà - 177,349 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 43.23%
8. FC Bayern München
299,971 Sử dụng (2.03 %)
131,825 Thắng - 54,115 Hoà - 114,031 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 43.95%
9. Dải ngân hà Real Madrid
295,044 Sử dụng (1.99 %)
125,247 Thắng - 51,612 Hoà - 118,185 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.45%
10. Manchester City
240,743 Sử dụng (1.63 %)
102,580 Thắng - 43,260 Hoà - 94,903 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.61%
11. France
234,127 Sử dụng (1.58 %)
100,944 Thắng - 40,758 Hoà - 92,425 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 43.12%
12. FC Barcelona
208,934 Sử dụng (1.41 %)
89,473 Thắng - 36,756 Hoà - 82,705 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.82%
13. England
194,681 Sử dụng (1.31 %)
83,400 Thắng - 33,947 Hoà - 77,334 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.84%
14. Real Madrid mùa giải 22-23 (Giới hạn thời gian)
180,485 Sử dụng (1.22 %)
76,955 Thắng - 31,609 Hoà - 71,921 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.64%
15. Bức tường thép Milan
179,362 Sử dụng (1.21 %)
77,710 Thắng - 31,717 Hoà - 69,935 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 43.33%
16. Juventus
174,169 Sử dụng (1.18 %)
75,995 Thắng - 29,866 Hoà - 68,308 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 43.63%
17. Cú ăn ba thần thánh Bayern lần 2
148,209 Sử dụng (1 %)
66,057 Thắng - 27,441 Hoà - 54,711 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 44.57%
18. Manchester City mùa giải 22-23 (Giới hạn thời gian)
148,180 Sử dụng (1 %)
63,353 Thắng - 27,068 Hoà - 57,759 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.75%
19. Bức tường thành Quỷ Đỏ
143,667 Sử dụng (0.97 %)
61,021 Thắng - 26,900 Hoà - 55,746 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.47%
20. Paris Saint-Germain
116,939 Sử dụng (0.79 %)
49,600 Thắng - 19,826 Hoà - 47,513 Thua
Tỷ Lệ Chiến Thắng 42.42%
TOP FO4 VN
# Cầu thủ Sử dụng
1 0.73%
2
Raphaël Varane
R. Varane
CB 110
26
0.69%
3 0.49%
4 0.39%
5
Toni Kroos
T. Kroos
CM 115
24
0.38%
6 0.35%
7 0.35%
8 0.32%
9
David Beckham
D. Beckham
RM 111
26
0.31%
10 0.31%
11 0.29%
12
Achraf Hakimi
A. Hakimi
RB 98
18
0.29%
13 0.28%
14 0.27%
15 0.26%
16 0.26%
17 0.26%
18
Michael Essien
M. Essien
CM 109
25
0.25%
19
Ruud Gullit
R. Gullit
CF 108
27
0.25%
20
Ruud Gullit
R. Gullit
CF 113
29
0.24%